Odprte dražbe

 • Odstotek e-dražb z draženjem več artiklov (po tabeli): 44,31 %

  Odstotek vseh e-dražb, kjer se je čas draženja dinamično podaljševal: 35,73 %

 • Število izvedenih klasičnih e-dražb (višanje cene): 671

  Število izvedenih obratnih e-dražb (nižanje cene): 471

 • Dobiček v denarju, dosežen na klasičnih e-dražbah (višanje cene): 19.653.351,00 €

  Povprečen odstotek dobička (razlika med začetno in najvišjo končno ceno draženja): 126,46 %

 • Prihranek v denarju, dosežen na obratnih e-dražbah (razlika med začetno in končno ceno draženja): 10.358.070,00 €

  Povprečen odstotek prihranka (razlika med začetno in najugodnejšo končno ceno draženja): 75,49 %

 • Povprečno število vabljenih dražiteljev: 5

  Povprečno število dražiteljev, ki so dejansko dražili: 2

 • Odstotek dražiteljev, ki so dražili s pomočjo aplikacije na mobilnem telefonu - Android in iOS: 0,60 %

  Odstotek dražiteljev, ki so dražili preko spletnega brskalnika: 99,40 %

Video navodila

Prijava na odprto dražbo

Potek klasične dražbe

Potek nizozemske dražbe